Bezpieczeństwo. Zagadnienie, które coraz częściej wzbudza nasze zainteresowanie. Zależy nam na tym aby mocniej chronić siebie, swoich bliskich a także dobytek, który posiadamy. Jedną z dziedzin szeroko pojętego bezpieczeństwa jest ochrona obiektów. W tym celu stosowane są różne rozwiązania techniczne wyspecjalizowanej w tym firmy, poczynając od mechaniki a kończąc na elektronice najwyższej generacji. Właśnie po to aby Państwo mogli czuć się choćby trochę bezpieczniej, kierujemy do Was naszą ofertę produktową, która powinna spełnić żądane oczekiwania. Produkty jakie Państwu prezentujemy to jeden z elementów tego zagadnienia

Security. The issue that increasingly arouses our interest. We are committed to strongly protect themselves, their loved ones and possessions that we have. One of the areas broadly defined security is the protection of objects. For this purpose, there are various solutions in this technical specialized company, from the mechanical and ending with the highest generation electronics. It was after this that you can feel at least a little safer, addressed to you our product range, which should meet the desired expectations. Products that we present is one of the elements of this problem.

 

 

 

 


 

 

 

twoj-mailbox-2018-004

R E K L A M A  0 6. 1 8

 

 

Profesjonalnie wykonane skrzynki na korespondencję, podwyższają standardy wykończenia wnętrz w obiektach a także dodają elegancji i dodatkowego designu na zewnątrz budynków. Odpowiednio dobrane wysokiej jakości materiały do ich produkcji, zapewniają dłuższą żywotność a także spełniają podstawowe normy przy ich dalszej codziennej eksploatacji.
 
Więcej informacji o innych produktach na mailbox.klock.pl
 
Professionally made correspondence boxes, increase the interior finishing standards in buildings, and add elegance and additional design to the outside of buildings. Properly selected high quality materials for their production, ensure longer life and meet the basic standards in their further daily use.
More information about other products on
mailbox.klock.pl
 
 

 

 


 

 

 

 

systemy-klock-2018-001

mailbox-skrzynki-na-listy-klock-2018-001

akcesoria-klock-2018-001

serwis-klock-2018-001

Systemy Klucza • Klucze • Wkładki

• Kłódki • Cylindry okrągłe • Montaż

Zobacz…

Skrzynki na listy • Gabloty informacyjne

• Akcesoria • Montaż

Zobacz…

Oznaczenia budynków • Cyfry

• Litery • Według projektu • Montaż

Zobacz…

Akcesoria drzwiowe • Odboje

• Rozety • Montaż

Zobacz…

Serwis • Pomoc techniczna

• Obsługa • Doradztwo • Projekty

Zobacz…

 

 

 

 

 

Zrównoważony rozwój. Aby stać się widocznym w branży i stworzyć zaufanie do jej działalności biznesowej, klock® oferuje innowacyjne i zrównoważone produkty, usługi i rozwiązania. Coraz częściej odpowiedzialne praktyki biznesowe i przyjazne dla środowiska produkty są wymagane przez budownictwo, klientów, partnerów i użytkowników końcowych. Zrównoważony rozwój jest zatem jednym z kluczowych czynników sukcesu, aby zostać uznanym za zaufanego na rynku w branży. Właśnie dlatego trwałość została zakotwiczona jako kamień węgielny strategii firmy. Dobrze utrzymane produkty klock® mogą zapewnić bezpieczne i wydajne użytkowanie przez wiele lat i są niezbędne do sprawnego funkcjonowania każdej firmy.

Sustainable development. To become the industry leader and create trust in its business operations, klock offers innovative and sustainable products, services and solutions. More and more often, responsible business practices and environmentally friendly products are required by construction, customers, partners. Sustainability is therefore one of the key success factors to be recognized as a trusted marketplace in the industry. That is why durability has been anchored as a cornerstone of the company's strategy. and end users. Sustainability is therefore one of the key success factors to be recognized as a trusted marketplace in the industry. That is why durability has been anchored as a cornerstone of the company's strategy. Well-maintained klock® products can ensure safe and efficient use for many years and are necessary for the smooth functioning of any company.

 

 

 

odwaga-klock-2018

Mamy odwagę brać udział w innowacyjnych rozwiązaniach i zapewnić wyjątkowe wsparcie i partnerstwo. We have the courage to take part in innovative solutions and provide exceptional support and partnership.

 

 

 

wydajnosc-klock-2018

Dążymy do zapewnienia naszym klientom spokoju ducha, wynikającego z tego, że są w dobrych rękach. Performance We strive to give our customers the peace of mind that comes with knowing they are in good hands.  

 

 

 

zaufanie-klock-2018

Jest także naszą obietnicą, oraz staramy się pomóc naszym klientom czuć się dobrze, będąc zaufanym partnerem, kiedy wybierają nasze produkty. It is also our promise and we try to help our clients feel good being a trusted partner when they choose our products.

 

 


 

 

 

 

 

 

         nasze-domeny-2018-001

  

 

 

 

 

 

 

Nowa kampania reklamowa klock®, która rozpocznie się w styczniu 2018 roku, w postaci broszur, podstron internetowych na symbo.pl, bann.pl oraz klockserwis.pl  gdzie będzie można znaleźć informacje dotyczące "co wybrać aby osiągnąć ostateczny efekt oraz montaż zamówionych przez Państwa produktów. Schematy "wybierz" dotyczą Systemu Klucza Master, Oznaczeń Inwestycji, a także Skrzynek na listy od klock®Mailbox.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami, które przygotowywane są przez projektantów.

klock®

 klock-symbo-wybierz-2018-001.A     

 

Broszura [demo] "Wybierz" 2018 Zobacz…  |    Broszura [demo] "swobodnie" 2018 Zobacz…

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
systemy-klucza-master-klock-2017-001-klucze-systemowe-online-4
 
 
 
 
 
 

 

Doświadczenie zdobywane na wielu inwestycjach oraz realizacje wykonywane przez klock®, pozwolą elastycznie zaplanować System Klucza Master, Skrzynki na listy, Oznaczenia budynku, Wycieraczki systemowe i wykonać prawidłowy pomiar, montaż wraz z technicznym opracowaniem. Pełne zaangażowanie w nietypowe projekty pozwala na naszą rzeczową realizację. Starania firmy klock® dają pewność, że wybrane produkty spełniają wymagania w zakresie jakości, trwałości a także posiadają odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne.

 

 

 

 

 

 

 

  1-klock-wkladka-z-zebatka-2017-007  1-klock-wkladka-specjalna-2017-018  1-klock-wkladka-specjalna-2017-003  1-klock-wkladka-specjalna-2017-006

      

 

 

 

 

 

 


 

Wygoda • Bezpieczeństwo • Jakość

yourkey-twoj-klucz-klock-001

Dorobisz własny klucz bez wychodzenia z domu. Wiele inwestycji na terenie Krakowa ma już zainstalowany System Klucza Master od klock®. Usługa yourkey© pozwala na dorobienie klucza systemowego bez konieczności udostępnienia już wykonanego klucza. Specjalnie kodowane klucze, dorabiane są za zgodą właściciela lub administratora inwestycji. Należy podać oznaczenie klucza i ilość potrzebnych kluczy dodatkowych aby proces dorabiania został uruchomiony. Każdy klucz zostanie dostarczony w możliwie najkrótszym czasie. Zapytaj czy na Twojej inwestycji jest zainstalowany System Klucza od klock®.

 

 

 

 

 

 

1-klock-001-003 1-klock-001-004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ciecie-plexi-klock-2018-001

 

Cięcie laserem plexi. klock® Symbo to praktycznie nieogranicznona możliwość cięcia laserem w plexi. Posiadamy zaplecze maszynowe do wykonywania przede wszystkim oznaczeń budynków (jak nazwy ulic, numerów budynków, tablic oznaczeniowych a także w zależności od potrzeb, wewnętrznych oznaczeń na ścianach klatek schodowych i innych elementach wykończeniowych, drzwiach mieszkaniowych, drzwiach technicznych i innych.

 

pomoc-klock-2018-001

Pomoc techniczna w klock® / Systemy Klucza Master. Przewodnik po produktach i usługach klock® oraz umieszczone wszelkie informacje na temat Państwa pytań i odpowiedzi aby przekazać je w formie klock® Help na naszej stronie internetowej nawejscie.pl Informacje dotyczące np. sposobu zamówienia kluczy, wykonania serwisu przy zgubionym kluczu itp. Zastosowane produkty na Państwa inwestycjach wymagają przekazania pełnych informacji, które nakierują Państwa jak należy najsprawniej zgłosić i zrealizować zlecenie. klock® Help Tu zaczniemy…

 
 
 
 
 
 
klock-broszura-2017-001-dostepy-1          
 
 
    klock-2017-symbo-oznaczenia-budynkow-003-symbo-plex  klock-2017-symbo-oznaczenia-budynkow-002  klock-2017-symbo-ciecie-laserem-001  
 
 
 
klock-2018-001-zaplanuj-w-etapach-systemy-klucza-master-001                       klock-bann-concept-2018-005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-klock-mailbox-2018

 

 

Broszura [demo] "Wybierz" 2018-5 Zobacz…

klock®Mailbox w etapach.

Jeżeli zaistnieje potrzeba podziału montażu większej ilości segmentów w etapach – prosimy o kontakt. Należy ustalić na roboczo terminy poszczególnych montaży rozdzielonych w etapach. Segmenty mogą być również zdeponowane na Państwa budowie. Montaż może nastąpić w późniejszym lub wybranym terminie. Przejdź do broszury…

klock-mailbox-skrzynki-na-listy-2017-1  1-klock-mailbox-2018-2       

 

Przejdź na mailbox.klock.pl

 

 


Wykonaliśmy         Prawa autorskie         klockSerwis         Bezpieczeństwo         Pobierz         kLogin

klock® Mailbox    |    klock® Symbo     |    klock® Klamko     |     Help     |     bannCONCEPT     |     zabezpieczamy.com

info@klock.pl   |   Polityka Prywatności   |    © klock 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone.